Obvestilo 29.12.2020 o stanju okužb

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Nove okužbe v Enoti Šmarjeta

Dne 28.12.2020  je bilo potrjenih 12 novih okužb med stanovalci v Enoti Šmarjeta, ki so premeščeni v rdečo cono na sedež zavoda v Trebnje.

Zaradi potrjenih okužb je po stanju na današnji dan z dela odsotnih 8 delavcev, od tega 2 iz Enote Šmarjete.