Obvestilo 24.12.2020 o stanju okužb

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Obvestilo o stanju okužb

Po stanju na dan 24.12.2020  med stanovalci na sedežu doma v Trebnjem ne beležimo okužb, medtem ko je v Enoti Šmarjeta okuženih 11 stanovalcev, od tega sta dva v bolnišnici. Okužene stanovalce smo premestili v rdečo cono na sedež zavoda.

Zaradi potrjenih okužb je z dela odsotnih 5 delavcev, od tega 2 iz Enote Šmarjete.