Obvestilo 9.12.2020 o stanju okužb

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Obvestilo o stanju okužb

Po stanju na dan 9.12.2020 je med stanovalci na sedežu doma v Trebnjem aktivnih 24 okužb. V bolnišnici so 3 stanovalci. Zaradi potrjenih okužb je z dela odsotnih 19 delavcev.