Obvestilo 4.12.2020 o stanju okužb

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Obvestilo o stanju okužb

Po stanju na dan 4.12.2020 je med stanovalci na sedežu doma v Trebnjem aktivnih 44 okužb, medtem ko rezultate kontrolnih brisov stanovalcev v Enoti Šmarjeta še čakamo. V bolnišnici je 5 stanovalcev.

Skladno z Odredbo Ministrstva za zdravje redno tedensko testiramo zaposlene. Testiranje izvaja Zdravstveni dom Trebnje. Trenutno je zaradi okužb z dela odsotnih 21 delavcev.

Istočasno vas obveščamo, da bomo v drugi polovici prihodnjega tedna delno sprostili obiske, in sicer bomo na obisk najprej povabili svojce stanovalcev, ki so okužbo s covid-19 že preboleli.