Obvestilo – obiski svojcev

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Spoštovani svojci stanovalcev DSO Trebnje in enote Šmarjeta

V Domu starejših občanov Trebnje in enoti Šmarjeta  bomo ob zagotavljanju vseh varnostih pogojev, strokovnih priporočil in upoštevanju navodil ponovno  omogočili obiske našim stanovalcem od torka,  5. maja 2020 od 9:00 ure dalje.

Obiski bodo potekali od 9:00 do 11:00 ure dopoldan in med 13:00 in 16:00 uro popoldan, SAMO OB PREDHODNI NAJAVI, ZNOTRAJ VNAPREJ DOGOVORJENEGA TERMINA IN Z USTREZNO ZAŠČITO in VARNOSTNO RAZDALJO.  

Da zagotovimo obisk vsem stanovalcem, bodo obiski do nadaljnjega omejeni na eno zdravo osebo (le ožji družinski člani, dolgoletni prostovoljci, ipd.), v trajanju največ 30 minut. Pred ponovnim obiskom, bo obisk najprej omogočen še vsem ostalim stanovalcem.

Obiskovalci se zglasijo pri vhodu, kjer izpolnijo izjavo o zdravstvenem stanju, si razkužijo roke in nadenejo zaščitno masko, izmeri  se jim   telesno temperaturo in preveri druge simptome respiratornih obolenj in se jih evidentira.

 

Zaposleni pospremi obiskovalca na kraj obiska. Obiskovalci se s stanovalci ne rokujejo, ne objemajo ali dotikajo obraza. V primeru, da stanovalec ne more zapustiti svoje sobe, obiski izjemoma  potekajo v sobi. V tem primeru se obiskovalcu zagotovi dodatna varnostna oprema, poleg rokavic in maske, tudi zaščitni plašč. Tudi v tem primeru je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno razdaljo. Vsi obiski bodo nadzorovani.

 

OBISKI v DSO TREBNJE potekajo na zunanji površini zavoda pri vodnjaku, za stanovalce varovanih oddelkov pa na terasi oddelka C1 oziroma parka D1. Ob slabem vremenu obiski potekajo v zeleni dvorani zavoda. V vseh primerih je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno razdaljo.

Evidenco obiskovalcev v  Trebnjem vodi socialna delavka. Obiski morajo biti najavljeni 1 dan v naprej telefonsko  07/3462 194 ali po e-pošti barbara.lorbek@dso-trebnje.si

 

OBISKI v ENOTI ŠMARJETA  potekajo na zunanji površini zavoda pred vhodom v zavod. Ob slabem vremenu obiski potekajo v skupni jedilnici v pritličju zavoda. V vseh primerih je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno razdaljo.

Evidenco obiskovalcev v enoti ŠMARJETA vodi vodja enote. Obiski morajo biti najavljeni 1 dan v naprej telefonsko  051 400 723 ali po e-pošti brigita.marusic@dso-trebnje.si.

 

Hkrati  vas  tudi obveščamo, da  so še vedno vzpostavljene telefonske  številke  za  pogovore in videoklice. Svojce vabimo tudi, da napišejo kakšno osebno sporočilo, pošljejo kakšno fotografijo in podobno,  zaposleni v domu  pa bomo poskrbeli, da bodo sporočila stanovalcem prebrana.

Ostanimo zdravi!