Tedenski jedilniki

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

 

 

 

 

 

Jedilnik za stanovalce, uporabnike pomoči na domu, zaposlene in zunanje obiskovalce DSO Trebnje je sestavljen z upoštevanjem smernic zdravega prehranjevanja in Priporočil za prehransko  obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane (MZ, 2008)

TEDENSKI JEDILNIK

V jedilniku je pri vsaki jedi/živilu zapisana prisotnost alergenov skladno z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki  določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena končnemu potrošniku.  Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost – alergeni, so označeni od  1 do 14 v prilogi jedilnika.