STORITVE V OSKBOVANIH STANOVANJIH

Poleg Doma starejših občanov Trebnje sta dve enoti oskrbovanih stanovanj, kjer izvajamo institucionalno varstvo.

Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih.

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih zagotavlja poleg osnovne in socialne oskrbe tudi možnost uporabe celodnevne, nujne pomoči preko klicnih naprav za pomoč na daljavo. Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca. Poleg tega kot izvajalci storitve institucionalnega varstva zagotavljamo tudi izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege.

Upravičenci do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih so osebe, ki so starejše od 65 let; osebe, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno življenje brez pomoči druge osebe; osebe, ki so sicer mlajše od 65 let, vendar zaradi psihičnih lastnosti niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez pomoči druge osebe; osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje.

Storitev se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.

Dom starejših občanov Trebnje izvaja v oskrbovanih stanovanjih celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega alarma za pomoč na daljavo ter osnovno in socialno oskrbo.

Za vse dodatne informacije glede izvajanja storitev v oskrbovanih stanovanjih smo vam na voljo na telefonski številki: 07/3462 132.

Za najem oskrbovanih stanovanj se upravičenci lahko obrnejo na:

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Informacije: Zdenka Novak Nose
tel: 01/ 300 88 31
E-pošta: info@ns-piz.si

Terca d.o.o. Šentrupert

Šentrupert 124
8232 Šentrupert
tel: (07) 34-35-100