13. Alzheimer Cafe v DSO – utrinki z dne 10.4.2019

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Na tokratnem Alzheimer Cafe srečanju smo odprli polje odnosa in kaj točno, se dogaja z njim, kadar gre za odnos med osebo z demenco in njegovim skrbnikom (mož/žena, sin/hči).

Dr. Vid V. Vodušek nas je povezal v krog in povabil, da razmišljamo. Spoznali smo, da ni enoznačnih odgovorov, kaj je prav in kaj narobe. Pomembno je, da v odnos z osebo z demenco vstopaš potrpežljivo in radovedno ter si vedno znova pripravljen na presenečenje. V odnosih je težko, še posebej, kadar gre za partnerski odnos, ki nam lahko predstavlja vse. V primeru, da nekdo zboli, se odnos zaradi bolezni spreminja, je drugačen in nam je težko, ker polje odnosa kopni. Celo strah nas je. V nas se porajajo dvomi in negotovost. Oseba, ki skrbi za svojega partnerja z demenco, je tako najboljši ocenjevalec, kaj se v odnosu in s samo osebo dogaja, a je tudi najbolj subjektiven ocenjevalec. Ker v enem delu čuti, da izgublja odnos in hkrati »polovico« sebe, se je včasih pripravljena pogovarjati celo s svojim odmevom. Zato, da ohranja občutek dvojine in »celote«, četudi je ta občutek lažni in hkrati v sebi že globoko in močno žaluje.

Čutiti je bilo, da je vsakdo odšel z izkustvom in spodbujen k razmišljanju o sebi in medsebojnih odnosih ter nagovorjen, da lahko demenco razumemo tudi kot priložnost za nov odnos.