12. Alzheimer Cafe v DSO – utrinki z dne 4.2.2019

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

V ponedeljek, 4. 2. 2019 smo na prvem letošnjem Alzheimer cafe srečanju prisluhnili diplomiranemu delovnemu terapevtu, Tiborju Kafel.

Spregovoril je o vidikih senzomotorike in delovni terapiji za osebe z demenco. Poudaril je, da so aktivnosti v življenju osebe z demenco še vedno zelo pomembne in da imajo le te večjo vrednost kakor zgolj vaje. Osebe z demenco, ki živijo v domačem okolju naj ohranjajo dnevno rutino čim dlje in opravljajo vse aktivnosti, ki so jih vedno počeli (npr. jutranji/večerni ritual). Ravno tako je dejal, da se dnevna rutina oblikuje tudi v življenju v domu in da aktivnost pomeni že to, da se oseba z demenc zjutraj umije ali obleče toliko, kolikor sama zmore. Zelo pomemben je občutek zadovoljstva (če se nekdo še sam počeše ali umije zobe), čeprav je le ta kratek in spomin na dosežek pri posamezniku zaradi bolezni hitro izgine v pozabo. Poudaril je tudi pomen validacije in vživljanja v svet osebe z demenco, da osebe z demenco drugače zaznavajo okolje (težko ločijo več zvokov okoli sebe, občutljivi so na hrup) in da jim včasih že to, da morajo vstati iz stola, predstavlja zelo velik izziv, medtem ko je zdravemu človeku to nekaj povsem avtomatskega in samoumevnega.

Hvala predavatelju za njegov prispevek in vsem udeležencem dogodka. Vabljeni na naslednje srečanje, ki bo v sredo, 10. 4. 2019 v zeleni dvorani DSO Trebnje.