Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

V Domu starejših občanov Trebnje smo ponosni na prejeti Ekvilib Certifikat “Družbeno odgovoren delodajalec”. Dom starejših občanov Trebnje je v začetku leta 2022 aktivno pričel s postopkom pridobivanja certifikata. Revizorski svet Ekvilib je obravnaval predloženo dokumentacijo, analizo trenutnega stanja, implementirane temeljne ukrepe in načrt implementacije izbranih ukrepov. V  mesecu  juliju 2022  je Dom starejših občanov Trebnje uspešno pridobil PRISTOPNI CERTIFIKAT  DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC s področja ZDRAVJA IN VARNOSTI NA DELOVNEM MESTU.  Na  zaključni prireditvi, ki je  potekala  27.9.2022 v  Ljubljani  so podelili certifikate 63 družbeno odgovornim delodajalcem.  Pristopni certifikat DOD Doma starejših občanov Trebnje je prevzela direktorica Petra Kušar Stojakovič.

   

Certifikat DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah v Sloveniji, in sicer v odnosu do zaposlenih. Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na vodstveni ravni, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije.

Splošni cilji certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so:

  • spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja,
  • krepitev družbeno odgovornega upravljanja organizacij,
  • izboljšanje delovnih pogojev, z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela,
  • dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter
  • izboljšanje privlačnosti okolja za delo

S pridobljenim certifikatom želimo doseči, spremljati in dvigniti raven zadovoljstva na delovnem mestu, spodbujati promocijo zdravja na delovnem mestu in izboljšati organizacijsko okolje. Zavedamo se, da so zadovoljni zaposleni ključ do zadovoljstva naših stanovalcev in uporabnikov.

 

 

SKOK NA VSEBINO