Predstavitev DSO na Dnevu odprtih vrat za starejše v Šentrupertu

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Morda je slika naslednjega: Marjana Mateja Vidmar in Mateja Kozlevčar

Odzvali smo se povabilu Občine Šentrupert in sodelovali na njihovem dogodku “Dan odprtih vrat za starejše v občini Šentrupert”, ki se je odvijal v petek 8. oktobra 2021, med 7.30 in 12.00 uro , v Deželi kozolcev Šentrupert.
Namen dogodka je bil, starejše občane in njihove svojce informirati o vseh aktivnostih in programih lokalnih deležnikov, ki se na območju občine, pri svojem delu dnevno ukvarjajo s problemi in izzivi starejših občanov, jim nudijo pomoč, različne storitve, osmišljajo prosti čas, skrbijo za medgeneracijsko vez in posledično zmanjšujejo osamljenost in preprečujejo njihovo izključenost iz družbe. Predstavili smo storitev Pomoč na domu in storitev Dnevnega centra, ki se gradi v neposredni bližini Doma.

 

SKOK NA VSEBINO