DELOVNA TERAPIJA

Delovna terapija v našem zavodu zajema dejavnosti, s katerimi zadovoljuje fizične in duševne potrebe in interese posameznikov – naših stanovalcev, razvija in goji življenje v skupnosti, prispeva k vključevanju Doma v širše okolje in boljšim medsebojnim odnosom med ljudmi. Stanovalcem omogoča izvajanje vsakodnevnih življenjskih aktivnosti kljub okvaram in omejitvam pri izvajanju aktivnosti ter zmanjšani zmožnosti za sodelovanje.

Stanovalcem se ponudi izvajanje aktivnosti na področju skrbi za sebe, dela in produktivnosti ter prostega časa.

Za aktivno preživljanje dopoldnevov in popoldnevov so jim na razpolago razne namenske aktivnosti:

 • aktivnosti za učenje, ohranjanje in obnavljanje samostojnosti v dnevnih aktivnostih,
 • aktivnosti za trening funkcionalne mobilnosti (presedanje, uporaba dvigala itd.),
 • aktivnosti za ohranjanje in razvijanje literarnih sposobnosti,
 • aktivnosti za ohranjanje kognitivnih sposobnosti,
 • aktivnosti za ohranjanje senzorike in motorike,
 • aplikacija pripomočkov in adaptacija okolja,
 • vključevanje v skupine starih ljudi za samopomoč,
 • aktivnosti drobnih in kreativnih terapevtskih tehnik,
 • gibalne aktivnosti,
 • gospodinjske aktivnosti,
 • socializacijske aktivnosti: udeleževanje prireditev v domu, praznovanje rojstnih dni, izleti, pikniki, sprehodi, družabne prireditve itd.

Delovno terapevtsko obravnavo izvajata dve delovni terapevtki. V veliko pomoč pri organiziranju in izvajanju prostočasnih aktivnosti so družabnice zaposlene preko programa javnih del, delovni inštruktorici in strežnici.

Dodatne informacije v zvezi s storitvami delovne terapije dobite na tel.št. 07/34-62-181 ali 051/400 – 704.

SKOK NA VSEBINO