Dnevni center DSO Trebnje – otvoritev 11. novembra 2022

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

V neposredni bližini Doma starejših občanov Trebnje (DSO Trebnje) so  zgrajeni novi  prostori DNEVNEGA CENTRA za starejše, v katerem se bo izvajala storitev dnevnega varstva za 12 uporabnikov.

  OTVORITEV DNEVNEGA CENTRA  11. NOVEMBRA 2022

V Domu starejših občanov Trebnje se pripravljamo na odprtje dnevnega centra, ki ga načrtujemo za 11. novembra, 2022. Gradbeno obrtniška dela na objektu in notranja oprema so zaključeni. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dnevni center je lociran na jugovzhodni strani doma kot samostojna pritlična stavba s pohodno zeleno streho. Njegovo središče je velik večnamenski osrednji prostor, v okviru katerega so urejeni tematski kotički (bralni, računalniški, klubski, kuhinjski). Nanj je neposredno navezan prostor za počitek. Prostori centra obsegajo še ločene sanitarije. Osrednji prostor je na zahodni strani zastekljen z veliko panoramsko stekleno steno in neposredno povezan z novo zunanjo teraso.

Nova enota dnevnega centra bo dnevno sprejela 12 uporabnikov. Dnevno varstvo bo namenjeno posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo za razliko od celodnevnega varstva je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

ZLOŽENKA dnevni center  DSO TREBNJE

Ciljna skupina so osebe, starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči, osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči, osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč.

Dnevni center bo nudil tudi programe za aktivno preživljanje časa, sprostitvene delavnice, redne gibalne aktivnosti, aktivnosti vseživljenjskega učenja, prostočasne aktivnosti, kulturo in umetnost. Omogočal bo, da s pomočjo dnevnih aktivnosti v dnevnem centru starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju, vendar vpeti v druženje z drugimi ljudmi.

Prošnje  za  vključitev v Dnevni center DSO Trebnje predhodno  že  sprejemamo osebno  ali po pošti. Vse zainteresirane, ki bi si želeli vključiti v dnevno varstvo, prijazno vabimo, da nas obiščete, ali nas kontaktirate.

DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje

SOCIALNA SLUŽBA tel.: 041 400 739, 07/3462-194, 07/3462-195 ali na elektronskem naslovu: info@dso-trebnje.si

 

SKOK NA VSEBINO