E-RAČUN

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Spoštovani,

obveščamo vas, da Dom starejših občanov Trebnje uporabnikom storitev institucionalnega varstva po novem omogoča prejemanje elektronskega računa (e-računa) neposredno na željeni elektronski naslov ali v elektronsko banko.

E-račun je račun, ki je izdan v standardni elektronski obliki in enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. Namenjen je uporabnikom, ki svoje račune poravnavajo preko elektronskega bančništva. Naročilo na e-račun je brezplačno in enostavno. Izpolnite priloženo vlogo in jo vrnite na e-naslov: eracuni@dso-trebnje.si.  Po prejemu vaše vloge bo izdani e-račun dostavljen na željeni elektronski naslov oziroma v elektronsko banko, računa v papirnati obliki od takrat naprej ne boste več prejemali.

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA

 

S podpisom Vloge za izdajo e-računa vlagatelj  soglaša, da izdajatelj e-računa pošilja račune za storitve institucionalnega varstva, samo v elektronski obliki na elektronsko banko oziroma elektronski naslov, naveden v vlogi. S podpisom vloge jamči za resničnost in pravilnost navedenih podatkov in pooblašča izdajatelja e-računa, da z vlogo posredovane osebne podatke uporablja za namen izdaje e-računa in se zavezuje, da bo izdajatelja e-računa redno obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v vlogi.

 

SKOK NA VSEBINO