FIZIOTERAPIJA

Za zdravo in aktivno življenje je psihofizična kondicija nepogrešljiva. Ohranjanje le te v pozno starost prispeva k pozitivni samopodobi posameznika, zato je fizioterapija pomemben del v celostni rehabilitaciji starostnikov v naši ustanovi. Na voljo so različni individualno prilagojeni programi in skupinske rekreativne dejavnosti.

Cilji so individualni, po meri posameznikov in njihovega stanja ter tako visoki, da stanovalca spodbudijo, seveda ob ustrezni pomoči vseh delavcev tima.

Osnovna naloga fizioterapije je varovanje, izboljševanje in vzdrževanje funkcionalnih in telesnih zmogljivosti naših stanovalcev.

Fizioterapija je na področju domskega dela široka in kompleksna, ker deluje tako na zdravljenju kot na preprečevanju bolezni. Je del tima, ki skrbi za ohranitev psihofizičnih sposobnosti naših stanovalcev in za izboljšanje kvalitete njihovega življenja v domu.

Velik obseg dela zavzemajo naslednje fizioterapevtske metode dela, kot so:

  • kinezioterapija (različne vrste razgibavanj),
  • elektroterapija, manualna terapija (masaže),
  • respiratorna terapija, lokalno gretje in ohlajevanje,
  • hidroterapija (štiricelična kopel in biserna kopel),
  • skupinska telovadba,
  • oskrba z ustreznimi ortopedskimi pripomočki,
  • edukacija.

Poleg storitev za stanovalce Doma starejših občanov Trebnje izvajamo tudi fizioterapevtske storitve za zunanje uporabnike. Večino delovnega časa potekajo obravnave v dobro opremljeni fizioterapiji in na oddelkih.

SKOK NA VSEBINO