GRADNJA DNEVNEGA CENTRA 

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

OPIS OPERACIJE:

Namen projekta je vzpostavitev nove enote za namen izvajanja dnevnih oblik varstva za starejše od 65 let. Cilj je zagotovitev potrebnih prostorskih zmogljivosti za izvajanje dnevnega varstva s skladnostjo, s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev v lokalnem okolju.

S projektom bo dom pridobil ustrezne prostore, ki bodo omogočili izvajanje storitve dnevnega varstva za 12 uporabnikov, s čimer se bo zvišal delež in izboljšala kakovost skupnostnih oblik pomoči ter povečala možnost izbire med njimi.

Storitve bodo namenjene posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno ter se dnevno vračajo domov.

Z vključitvijo oseb v  dnevni center jim bomo zagotavljali osnovno oskrbo, ki pomeni dnevno bivanje in organizirano prehrano, glede na potrebe pa tudi dodatno oskrbo, socialno oskrbo in varstvo. Čas dnevnega varstva bo prilagojen potrebam posameznika.

Bivanje v dnevnem centru bo pripomoglo k aktivnemu preživljanju vsakdanjika in krepitvi psihofizične kondicije.

SOFINANCIRANJE NALOŽBE

 Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, prednostne naložbe 9.3 “Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti.”

SKOK NA VSEBINO