OBNAVLJANJE ZNANJ ZA PREPREČEVANJE OKUŽB

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

V Domu starejših občanov Trebnje smo zaradi naraščajočega števila potrjenih okužb s koronavirusom v Sloveniji za zaposlene, stanovalce in svojce organizirali obnovitvena kratka izobraževanja o pomenu izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb in pomenu pravilnega razkuževanja rok. Udeleženci smo imeli s posebno napravo možnost preveriti  ali znamo učinkovito razkuževati roke, poudarili smo pomen pravilnega  prezračevanja sob in skupnih prostorov.  Zaposleni smo obnovili znanje o pravilni uporabi osebne varovalne opreme, predstavljen nam je bil krizni načrt za primere okužb.

Skupaj verjamemo v cepljenje, zavedamo pa se, da smo kljub temu lahko ranljivi, če se ne upošteva vseh zaščitnih ukrepov s katerimi smo bili seznanjeni!

 

SKOK NA VSEBINO