KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

OSEBNA IZKAZNICA

DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE

Stari trg 63, 8210 Trebnje
Telefon: (07) 3462 100
Fax: (07) 3462 151
E-mail: dso_trebnje@siol.net

OSEBNA IZKAZNICA

DSO TREBNJE – ENOTA ŠMARJETA

Šmarjeta 70a, 8220 Šmarješke Toplice
Telefon: (07) 3843 850
Fax: (07) 3843 860
E-mail: brigita.marusic@dso-trebnje.si

Direktorica: Petra Kušar Stojakovič
07/3462 131 | petra.kusar.stojakovic@dso-trebnje.si

Poslovna sekretarka: Andreja Kolenc
07/3462 131 | info@dso-trebnje.si

Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe: Hermina Smole
07/3462 133 |
hermina.smole@dso-trebnje.si

Socialna delavka: Barbara Lorbek

07/3462 194| barbara.lorbek@dso-trebnje.si

Vodja pomoči na domu: Mateja Kozlevčar
07/3462 132 ali 051 400 703 | pnd@dso-trebnje.si

Finančno računovodska služba
07/3462 135 ali 07/3462 180 | racunovodstvo@dso-trebnje.si

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 sporočamo, da je Dom starejših občanov Trebnje za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenoval:

OMNIMODO D.O.O.
Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana
www.omnimodo.si
dpo@omnimodo.si
telefon: +386 (0)1 23 223 47

Lokacija

Trebnje je največji kraj v spodnjem delu Temeniške kotline in je od Ljubljane oddaljeno 50 km. Dom starejših občanov Trebnje se nahaja v samem centru mesta z možnostjo dostopa do vseh pomembnih institucij. Ustanovljen je bil s sklepom vlade Republike Slovenije št. 571-04/99-1 z dne 21.01.1999, vrata za prve stanovalce pa je odprl 01.09.1999.

Stanovanjski standard

Dom spada v slovenskem merilu med manjše domove, kar je naša prednost, saj manjše število stanovalcev in delavcev omogoča neposredne in pristne medosebne odnose. Zgradba doma je nova, sodobna in prijazna za bivanje, s funkcionalno notranjo zasnovo, z veliko svetlobe in številnimi kotički za posedanje in druženje. Bivalne enote so razporejene v dveh nadstropjih. Vsako nadstropje pa je razdeljeno na štiri samostojne enote z lastno čajno kuhinjo, jedilnico,skupnim prostorom, kopalnico in teraso, z mesti za cca 25 stanovalcev. Dve enoti sta namenjeni bivanju oseb z demenco.

Ostali prostori

Dom razpolaga s sodobno opremljenimi prostori fizioterapije, ki omogočajo rekreativno vadbo in rehabilitacijo ter prostori splošne ambulante. V pritličju se nahajajo centralna jedilnica, kavarna, prostori frizerskega in pedikerskega salona ter sodobno opremljena večnamenska dvorana. Arhitekturno zanimiva je tudi kapela, v kateri se srečujejo vsi tisti, ki jim vera pomaga pri premagovanju življenjskih težav.

DEJAVNOSTI ZAVODA

 

INSTITUCIONALNO VARSTVO

Dom svojim uporabnikom nudi osnovno oskrbo, socialno oskrbo, varstvo in zdravstveno varstvo v obliki:

  • Celodnevnega institucionalnega varstva – namenjeno je upravičencem, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo bivati doma in jim zavod nadomešča funkcijo doma;

POMOČ NA DOMU

Namenjena je uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za bivanje doma, vendar se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, svojci pa oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Storitve pomoči na domu lahko obsegajo gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Storitev lahko traja povprečno 4 ure dnevno oziroma največ 20 ur tedensko.

OSKRBOVANA STANOVANJA

V neposredni bližini Doma starejših občanov Trebnje je možna nastanitev v dveh objektih oskrbovanih stanovanj, ki so arhitektonsko prilagojena bivanju starejših ljudi. Najem stanovanj je možen na Nepremičninskem skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali pri podjetju Terca iz Šentruperta. Dom starejših občanov Trebnje nudi stanovalcem oskrbovanih stanovanj celodnevno varovanje preko varovalnih telefonov z rdečim gumbom in storitve socialne oskrbe: prehrano, pranje, čiščenje, pomoč pri zagotavljanju osebne higiene, ter storitve zdravstvene nege.

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

V okviru gospodarske dejavnosti zavod zunanjim uporabnikom nudi:

  • Dostavo kosil na dom
  • Pripravo hrane in peciva
  • Pranje in likanje perila
  • Pogostitev večjih skupin oz. zaključenih družb
  • Najem prostorov za kulturne, izobraževalne in ostale prireditve oz. dejavnosti

Spremljajoči programi

Medgeneracijske skupine starih ljudi za samopomoč

Druženje v medgeneracijskih skupinah za samopomoč,ki vključujejo cca 70 stanovalcev, zmanjšuje osamljenost in izločenost iz skupnosti, ohranja in izboljšuje socialne stike in izboljšuje kakovost življenja starih ljudi v instituciji, saj omogoča prijateljevanje in pogovor o temah iz nekdanjega aktivnega življenja in skupno reševanje stisk in težav posameznikov, ki nastajajo med bivanjem v domu.

Prostovoljno delo

Program prostovoljnega dela v Domu starejših občanov Trebnje teče že od leta 2002 in je postal utečena oblika medgeneracijskega sodelovanja. V prostovoljno delo se vključujejo učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti različnih fakultet. Naš cilj je, da bi imel vsak stanovalec Doma svojega prostovoljca, ki bi mu namenjal svoj čas in naklonjenost.

Krožki

Krožki v Domu starejših občanov Trebnje vključujejo: ustvarjalne delavnice (izdelava ročnih izdelkov, pletenje, risanje, barvanje na svilo…), literarni krožek (skupinsko in individualno branje) in pevski zbor. Izvajajo se v namenskem prostoru povprečno po dve uri na dan in sicer, vsak dan od ponedeljka do petka. Posamezni krožki se med sabo razlikujejo po vsebini in so prilagojeni zmožnostim in potrebam uporabnikom. Stanovalci se vanje prosto vključujejo glede na želje in interese.
Cilji programa so širjenje socialne mreže, vzpodbujanje ustvarjalnosti, krepitev moči in samopomoči uporabnikov, ohranjanje samostojnosti, aktivno preživljanje prostega časa in ohranjanje in krepitev psihofizične kondicije.

Organizacija bivanja in dela v zavodu

Za prijetno bivanje stanovalcev in zadovoljstvo uporabnikov naših storitev skrbi skupno 104 delavci, organizacijsko razdeljenih v več služb:

SOCIALNA SLUŽBA

Z vlogo za sprejem se običajno začne prvi stik bodočega stanovalca z našim zavodom, zato je socialna delavka največkrat prva kontaktna oseba s katero se prosilec ali njegovi svojci srečajo.
Osnovni cilj službe je vodenje in spremljanje stanovalcev ves čas bivanja v zavodu z namenom dviga kvalitete življenja, omogočanjem razvoja in ohranjanjem samostojnosti, aktivnega preživljanja prostega časa ob upoštevanju stanovalčevega načina življenja, njegovih želja in interesov.
Področje dela je izjemno široko in pestro in poleg osnovne dejavnosti vključuje tudi koordinacijo in vodenje prostovoljcev, intervizijskih skupin, letna in tekoča statistična poročila, izdelavo predstavitvenih brošur, sodelovanje z oddelkom za oskrbo dementnih stanovalcev, sodelovanje v komisiji za sprejem in odpust stanovalcev in drugo.
S svojim delovanjem si delavci socialne službe prizadevajo, da bi se v naši hiši vsi počutili cenjene od drugega človeka, saj želimo, da so spoštovanje, sprejetost, razumevanje, prijateljstvo in upoštevanje sestavni elementi našega vsakdana, da bo življenje v domu svetlo in sončno, tako kot je svetal in sončen pogled skozi naša okna.

SLUŽBA PREHRANE

Hrana je gradbeni material za organizem in pomembno vpliva na ohranjanje ter krepitev zdravja tudi v tretjem življenjskem obdobju. Pri sestavi jedilnikov zato pazljivo izbiramo sestavine in se trudimo upoštevati želje naših stanovalcev. Na voljo imajo samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo. Delavci kuhinje pripravljajo tudi več vrst dietnih obrokov, v bivalnih enotah pa so vsakodnevno na voljo različne vrste sadja.
Prijazno vas bodo sprejeli in pogostili tudi v prostorih kavarne, kjer lahko s prijatelji in svojci poklepetate ob skodelici kave ali kakšnega drugega napitka.

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

Medicinske sestre in bolničarji-negovalci se trudijo pomagati našim stanovalcem pri vseh tistih aktivnostih, ki jih ne morejo opraviti sami. Zdravstvena nega in oskrba je usmerjena v ohranjanje samostojnosti ter vzdrževanju socialnih, komunikacijskih in miselnih aktivnosti, zato postopke prilagajamo potrebam, zmožnostim in željam posameznega stanovalca.
Za spremljanje zdravstvenega stanja in zdravljenje naših stanovalcev skrbita zdravnici specialistki splošne medicine, ki ju v ambulanti zavoda lahko obiščejo dva krat tedensko. V kolikor tega ne zmorejo pa jih zdravnici obiščeta v njihovih sobah. Dvakrat mesečno pa je stanovalcem na voljo tudi specialist psihiater.

K prijetnemu počutju vsekakor prispeva tudi urejena zunanja podoba, zato so stanovalcem tedensko na razpolago frizerske in pedikerske storitve v sicer majhnem, a prijetno urejenem salonu.

FIZIOTERAPIJA

Za zdravo in aktivno življenje je psihofizična kondicija nepogrešljiva. Ohranjanje le te v pozno starost prispeva k pozitivni samopodobi posameznika, zato je fizioterapija pomemben del v celostni rehabilitaciji starostnikov v naši ustanovi. Na voljo so različni individualno prilagojeni programi in skupinske rekreativne dejavnosti.

DELOVNA TERAPIJA

Namenjena je ohranjanju, spodbujanju in večanju posameznikove samostojnosti v njegovi ožji in širši okolici.
Pomembno področje delovanja delovne terapije pa je namenjeno zadovoljevanju kulturnih, duhovnih in duševnih potreb, organizaciji dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa in pomoči pri navezovanju novih prijateljstev.
Delo je pomembna aktivnost, ki bistveno pripomore k pozitivni samopodobi in krepi občutek pripadnosti in potrebnosti, zato stanovalce povabimo tudi, da po svojih močeh prispevajo, da tako velika hiša postaja dom.

SKUPNE SLUŽBE

Delavci na recepciji doma vas bodo prvi sprejeli in pomagali, da se boste znašli na dolgih hodnikih in med mnogimi vrati. Delavke pralnice vsak dan perejo, likajo in po potrebi tudi zašijejo osebno perilo naših stanovalcev, poleg tega pa poskrbijo za ustrezno nego vseh ostalih domskih tekstilj. Hišnika bosta poskrbela za vsa manjša in večja popravila in vzdrževalna dela, vam preko telefonskega aparata omogočila stik z zunanjim svetom.

UPRAVA DOMA

Uprava doma, ki jo sestavljajo direktorica doma, tajništvo in finančno računovodska služba skrbi za to, da vse naštete službe med seboj usklajeno delujejo, razvijajo nove dejavnosti in oblike dela ter v svoje delo redno vnašajo novosti socialne, zdravstvene in drugih strok. Drugi del zahtevnih nalog uprave zavoda pa zajema skrb za to, da zavod zakonsko in finančno pravilno in uspešno posluje.

Posebnosti in značilnosti

Življenje v domu je organizirano po principu gospodinjskih skupnosti, saj v manjši skupini stanovalci lažje navežejo socialne stike, najdejo nove prijatelje, izrazijo svoje želje in potrebe in doživijo veliko hišo kot dom.
Posebno ponosni smo na gospodinjsko skupnost za oskrbo dementnih stanovalcev, ki je organizacijsko, arhitekturno in po vsebini dela zelo blizu oskrbi, ki jo nudijo svojim uporabnikom evropske in skandinavske države. Skupnost ima oblikovan lasten delovni tim, pri delu z dementnimi stanovalci pa smo orientirani na ohranjene dele osebnosti in sposobnosti ter zagotavljanje varnosti v odnosu in k podpori in pomoči pri okrnjenih sposobnostih.
Veliko starostnikov v svojem domačem okolju preživlja dneve s svojimi hišnimi ljubljenčki. Z odhodom v dom se ta vez na silo konča. V našem zavodu smo se odločili, da jim odpremo vrata in jim omogočimo bivanje pri nas in z nami. Tako so nov dom našle številne ribice, raznovrstne ptice in muce. Stanovalci za njih po svojih močeh sami skrbijo ali pa jim pri tem pomaga osebje zavoda.

Družabno življenje

Za dvig kvalitete bivanja in kvalitetno preživljanja prostega časa ter ohranjanja kulturnih in družabnih navad stanovalcev, Dom letno organizira povprečno 30 prireditev. Gostovanja umetnikov, nastopi pevskih zborov in gledaliških skupin so v domu nepogrešljiv del vsakdanjika.
Med družabnimi prireditvami so nekatere že tradicionalne: kostanjev piknik, praznovanja rojstnih dni, izleti po Sloveniji, Miklavževanje, filmski ponedeljki, srečanja stanovalcev dolenjskih domov, trudimo pa se vsako leto dodati še kakšno novo.

ENOTA ŠMARJETA

Enota Šmarjeta, podružnica Doma starejših občanov Trebnje, se nahaja v lepi vinorodni dolenjski pokrajini blizu Šmarjeških Toplic, v kraju Šmarjeta. Šmarjeta je podeželski kraj, ki leži na levem bregu reke Krke. Kraj je dobil ime po župnijski cerkvi sv. Marjeta in se s tem imenom omenja že od leta 1314 dalje.
Šmarjeta nudi veliko miru, sproščujočo zeleno okolico in možnosti za rekreacijo.

Bivalni standard

Enota Šmarjeta je dom z 20 sobami in 36 posteljami. Sobe so enoposteljne (6), dvoposteljne (14) in večposteljne (1). Vsaka soba ima svoje sanitarije s tuši, poleg tega pa tudi svojo televizijo in telefon.

Dejavnosti

V enoti Šmarjeta nudimo stanovalcem oskrbo in zdravstveno nego . Dela in naloge opravljajo usposobljeni zdravstveni delavci, bolničarji-negovalci in bolniški strežniki. Za spremljanje zdravstvenega stanja naših stanovalcev skrbi zdravnik specialist splošne medicine, vsak ponedeljek in četrtek, 1x mesečno pa tudi specialist psihiater. Dvakrat v tednu so stanovalcem na voljo tudi storitve delovne in fizioterapije.

Naloge, ki so skupnega pomena pa se v celoti opravljajo v Domu starejših občanov  Trebnje.

SKOK NA VSEBINO