Pregled in uskladitev kategorij oskrbe v DSO Trebnje

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

OBVESTILO

Dom starejših občanov Trebnje je na podlagi  sprejetih Podrobnejših standardov za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriterijev za določanje vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje  institucionalnega varstva v domovih za starejše (Uradni list RS, št. 96/2022) sprejel Pravilnik o standardih in merilih za razvrščanje uporabnikov v posamezne vrste oskrbe in o načinu plačevanja storitev v Domu starejših občanov Trebnje z veljavnostjo  1.6.2023.

Storitve oskrbe se bodo uskladile s sprejetim Pravilnikom, o  čemer  bodo uporabniki  storitev  seznanjeni.

 

Sprejem v dom starejših občanov Trebnje

 

SKOK NA VSEBINO