KONTAKT

DIREKTORICA

Petra Kušar Stojakovič
07/3462 130
info@dso-trebnje.si

POSLOVNA SEKRETARKA

Andreja Kolenc
07/3462 131
info@dso-trebnje.si

NAMESTNICA DIREKTORICE ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

Hermina Smole
07/3462 133
Hermina.smole@dso-trebnje.si

ENOTA šMARJETA

Sestrska soba
07/3843 851
dom.smarjeta@dso-trebnje.si

VODJA DISLOCIRANE ENOTE ŠMARJETA

Brigita Marušič
07/3843 850
dom.smarjeta@dso-trebnje.si

SOCIALNA DELAVKA

Barbara Lorbek
07/3462 194
Barbara.lorbek@dso-trebnje.si

SOCIALNA DELAVKA

Andreja Ninković
07/3462 195
andreja.ninkovic@dso-trebnje.si

POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Mateja Kozlevčar
07/3462 132
051/400 703
pnd@dso-trebnje.si

VODJA PREHRANE

Silva Kapš
07/3462 137
silva.kaps@dso-trebnje.si

VODJA SPLOŠNE KADROVSKE SLUŽBE
VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE

Damjana Ribič
07/3462 134
Damjana.ribic@dso-trebnje.si

SKOK NA VSEBINO