Obvestilo o uskladitvi cen storitve PND s 1.6.2024

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

OBVESTILO o uskladitvi cen storitve pomoči na domu za uporabnike s stalnim bivališčem v občinah Trebnje, Mirna,  Šentrupert in  Mokronog-Trebelno z veljavnostjo 1.6.2024.

Nove cene so bile obravnavane in sprejete  na občinskih svetih Občin Trebnje, Mirna,  Šentrupert in  Mokronog-Trebelno  ter objavljene v Ur. listu  RS.

 

Ceniki

 

SKOK NA VSEBINO