Obvestilo o uskladitvi cen storitve PND s 1.5.2022

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

OBVESTILO o uskladitvi cen storitve pomoči na domu za  uporabnike  s stalnim  bivališčem v občinah  Trebnje,  Mirna,  Šentrupert in  Mokronog-Trebelno z veljavnostjo 1.5.2022

 

Ceniki

 

SKOK NA VSEBINO