Obvestilo svojcem – obiske odsvetujemo

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

OBVESTILO SVOJCEM IN OBISKOVALCEM DSO TREBNJE

Datum: 21. 04. 2021

Na podlagi 1. odstavka 87. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, številka: 411-01/20-77 z dne 15. 10. 2020 in skladno z razglašeno epidemijo ter priporočili regijskega koordinatorja in kriznega tima Doma starejših občanov Trebnje vas obveščamo, da zaradi potrebe po razjasnitve epidemiološkega stanja v Domu starejših občanov Trebnje, dne 21. 04. 2021 in 22. 04. 2021 obiske v Trebnjem odsvetujemo.

V našem Domu smo včeraj dne 20. 04. 2021 vzeli brise stanovalcem 1. nadstropja v Trebnjem. Pozno zvečer smo prejeli rezultate odvzetih brisov med stanovalci. Odkrili smo 2 okužbi z virusom  SARS-Cov-2. Danes, dne 21. 04. 2021 se bodo vzeli še brisi stanovalcev pritličja in 1. nadstropja.

Stiki bodo v teh dveh dneh omogočeni preko telefona ali videoklica.

Pri prinašanju predmetov, pripomočkov  in živil  za stanovalce  na  recepcijo je potrebno še posebej  dosledno upoštevati  previdnostne  ukrepe NIJZ    https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prinasanje_predmetov_pripomockov_in_zivil_v_svz.pdf.

Za informacije v zvezi s počutjem in zdravstvenim stanjem naših stanovalcev lahko svojci pokličete na  znane telefonske številke.

Vsi stanovalci in zaposleni se zaenkrat počutimo dobro in upamo, da bo tako tudi ostalo.

Skupaj zmoremo.

Petra Kušar Stojakovič,  direktorica DSO Trebnje

SKOK NA VSEBINO