Obvestilo za javnost

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Obvestilo za javnost

 

V Domu starejših občanov Trebnje z neizmernim obžalovanjem in globokim sočustvovanjem najostreje obsojamo dejanje nasilja mladoletne dijakinje, ki je opravljala počitniško delo. V Domu smo nad situacijo zelo pretreseni in nas je močno prizadela.

 

Na podlagi prejema anonimnih elektronskih sporočil z vsebino, ki je nakazovala na izsiljevanje, smo se nemudoma obrnili na policijo, ki je sprožila postopek preiskave. Ob seznanitvi s posnetki, smo najprej zaščitili žrtev in v Domu sprejeti vse potrebne ukrepe. Vzpostavili smo izredni notranji nadzor, notranjo revizijo.

 

Že sedaj in v prihodnje bomo podporni pri izpeljavi vseh potrebnih pravnih postopkov, povrnili nastalo škodo in vrnili ugled Domu. Stanovalcem in svojcem bomo nudili vso potrebno pomoč. Za zaposlene bomo organizirali posebna izobraževanja, da bomo v prihodnje učinkoviteje preprečili kakršnokoli škodljivo ravnanje.

 

Sporočamo, da se naši stanovalci dobro počutijo, bivajo v varnem okolju in da so zadeve v Domu normalizirane. Gre za primer, ki ga obsojamo in je vreden graje. Tudi v prihodnje bomo kot delodajalec nemudoma ukrepali, da bomo preprečili kakršnokoli škodljivo ravnanje.

 

Smo Dom, ki živi s skupnostjo in skupnost z nami. Od prvega dne delovanja in vse do danes si v Domu starejših občanov Trebnje za osnovni in najpomembnejši cilj našega dela zastavljamo kakovostno in strokovno delo z našimi stanovalci in uporabniki storitev ter njihovimi svojci. Smo Dom, kjer skrbimo za dostojanstvo vsakega posameznika, odlikujeta nas prijaznost, srčnost in toplina. Takšen Dom želimo biti tudi v prihodnje.

Petra Kušar Stojakovič, direktorica

 

SKOK NA VSEBINO