POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je storitev, ki se izvaja pri uporabnikih doma, torej v domačem okolju. Storitev je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali težje telesne in duševne motnje ne morejo oskrbovati sami. Gre torej za različne oblike praktične in organizirane pomoči, ki obsegajo vse vrste gospodinjske pomoči vključno s pripravo in dostavo obroka, zagotavljamo celotno pomoč pri osebni higieni in pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, pa tudi pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, pri spremljanju upravičencev ter informiranju ustanov o stanju in potrebah, ki jih imajo posamezni uporabniki.

Prve in osnovne informacije so prosilcem dostopne pri izvajalcu, torej v Domu starejših občanov Trebnje, storitev pa se lahko začne na zahtevo upravičenca. Pred začetkom izvajanja storitve upravičenca na domu obišče koordinatorka storitve, s katero se upravičenec in njegovi družinski člani ali ostali bližnji dogovorijo glede poteka izvajanja. Neposredno izvajanje storitve nato opravljajo prijazne in usposobljene socialne oskrbovalke ob v naprej določenih urah in dnevih.

Dom starejših občanov Trebnje zagotavlja pomoč na domu v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, vse dni v tednu od 7.00 ure zjutraj do 20.00 ure zvečer. Del celotnih stroškov financirajo občine kjer se storitev izvaja, preostali del pa posamezniki sami.

 

Vse dodatne informacije so na voljo v službi za izvajanje pomoči družini na domu Doma starejših občanov Trebnje.

Tel: 07/3462-132 ali 051-400-703  |  E:  pnd@dso-trebnje.si

SKOK NA VSEBINO