PREDSTAVITEV  DSO TREBNJE

Dom starejših občanov Trebnje se nahaja v samem centru mesta v neokrnjeni naravi in z možnostjo dostopa do vseh pomembnih institucij. Ustanovljen je bil s sklepom vlade Republike Slovenije št. 571-04/99-1 z dne 21.01.1999, vrata za prve stanovalce pa je odprl 01.09.1999. Matična hiša v Trebnjem je bila ob odprtju namenjena bivanju 136 – tim stanovalcem, z novim prizidkom pa lahko od decembra 2008, zagotavljamo namestitev 181 starostnikom. Zgradba doma je sodobna, z veliko svetlobe in številnimi zasebnimi kotički za druženje s starimi ali novimi prijatelji in svojci.

Enota v Trebnjem in enota v Šmarjeti

Dom starejših občanov Trebnje je namenjen stalni ali začasni oskrbi stanovalcev, praviloma starih nad 65 let, ki zaradi starosti in drugih okoliščin ne morejo ali ne želijo živeti sami oziroma v družini. Stanovalcem nudimo oskrbo in zdravstveno nego, s pestro ponudbo ostalih storitev pa se skušamo čim bolj približati željam uporabnikov in dvigniti tudi kakovost življenja starejših ljudi v domačem okolju. V ta namen zagotavljamo storitve pomoči na domu socialno in zdravstveno oskrbo stanovalcem oskrbovanih stanovanj, izvajamo pa tudi storitve dnevnega varstva.

V vsakem od dveh nadstropij so razporejene 4 bivalne enote, od katerih sta 2 posebej prilagojeni bivanju in varstvu oseb z demenco, v pritličju pa se nahajajo še prostori namenjeni predvsem začasnemu bivanju in dnevnemu varstvu.

Dom razpolaga tudi s sodobno opremljenimi prostori fizioterapije, ki omogočajo rekreativno vadbo in rehabilitacijo ter prostori splošne ambulante. V pritličju se nahajajo centralna jedilnica, kavarna, prostori frizerskega in pedikerskega salona ter sodobno opremljena večnamenska dvorana. Arhitekturno zanimiva je tudi kapela, v kateri se srečujejo vsi tisti, ki jim vera pomaga pri premagovanju življenjskih težav.

Od leta 2007 svojo dejavnost izvajamo tudi v manjši enoti v Šmarjeti blizu Šmarjeških Toplic. Šmarjeta je podeželski kraj, ki leži na levem bregu Krke. S sproščujočo zeleno okolico nudi veliko miru in možnosti za rekreacijo. Enota v Šmarjeti je prijazna hiša, v kateri lahko biva 36 stanovalcev, kar je njena prednost, saj manjše število stanovalcev in delavcev omogoča neposredne in pristne medosebne odnose.

Domu  je bil v letu 2006 podeljen naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nega in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Iz tega naslova imamo z raznimi srednjimi in visokošolskimi zavodi sklenjene pogodbe o izvajanju praktičnega pouka za njihove dijake oziroma študente.

Lokacija

Trebnje je največji kraj v spodnjem delu Temeniške kotline in je od Ljubljane oddaljeno 50 km. Dom starejših občanov Trebnje se nahaja v samem centru mesta v neokrnjeni naravi in z možnostjo dostopa do vseh pomembnih institucij.

Stanovanjski standard

Dom spada v slovenskem merilu med manjše domove, kar je naša prednost, saj manjše število stanovalcev in delavcev omogoča neposredne in pristne medosebne odnose. Zgradba doma je nova, sodobna in prijazna za bivanje, s funkcionalno notranjo zasnovo, z veliko svetlobe in številnimi kotički za posedanje in druženje. Bivalne enote so razporejene v dveh nadstropjih. Vsako nadstropje pa je razdeljeno na štiri samostojne enote z lastno čajno kuhinjo, jedilnico, skupnim prostorom, kopalnico in teraso, z mesti za cca 25 stanovalcev. Dve enoti sta namenjeni bivanju oseb z demenco.

Ostali prostori

Dom razpolaga s sodobno opremljenimi prostori fizioterapije, ki omogočajo rekreativno vadbo in rehabilitacijo ter prostori splošne ambulante. V pritličju se nahajajo centralna jedilnica, kavarna, prostori frizerskega in pedikerskega salona ter sodobno opremljena večnamenska dvorana. Arhitekturno zanimiva je tudi kapela, v kateri se srečujejo vsi tisti, ki jim vera pomaga pri premagovanju življenjskih težav.

SKOK NA VSEBINO