PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljni delavec na področju socialnega varstva je oseba, ki iz humanih pobud, kot svojo družbeno aktivnost, prostovoljno, nepoklicno sodeluje pri opravljanju določenih nalog iz področja socialnega skrbstva. Bistveni element v opredelitvi prostovoljnega delavca je, da delo opravlja nepoklicno, prostovoljno in laično. Prednost odnosa med prostovoljcem in uporabnikom v primerjavi z zaposlenimi je v neposrednosti, neformalnosti in manjši časovni omejenosti. Prostovoljni delavci so lahko vsi ljudje ne glede na starost, izobrazbo in poklic. Pomembna je pripravljenost za delo, ki mora izvirati iz humanih pobud.

V Domu starejših občanov Trebnje prostovoljno delo izvajamo že od leta 2002. Naši prostovoljci so učenci, dijaki in odrasli posamezniki, ki so se z odgovornostjo odločili, da s svojimi dejanji naredijo nekaj plemenitega in koristnega za druge. Prostovoljstvo v našem domu poteka kot individualno druženje s stanovalci ali pa kot vodenje skupin za samopomoč ali drugih organiziranih skupin in krožkov. Veseli smo vsakega prostovoljnega delavca, ki se odloči za ta korak ter se pri svojem delu trudimo, da smo jim v pomoč in oporo.

Vse dodatne informacije so na voljo v socialni službi Doma starejših občanov Trebnje.

SKOK NA VSEBINO