SOCIALNA SLUŽBA

Socialna služba je prvi stik prosilcev z domom in je prvi stik z vsemi, ki želijo osnovne informacije o delovanju doma in nastanitvi. Tukaj se začne postopek sprejema in se v primerih odpustov tudi konča. Osnovna naloga socialne službe je, da pomaga uporabnikom pri reševanju njihovih problemov, dela s sistemi, da zagotovi potrebne vire in storitve, pomaga do virov pomoči. Uporabnike spremlja že pred sprejemom v zavod (pomoč družini na domu, oskrbovana stanovanja) in nato ves čas od prejema prošnje za sprejem v dom, v času bivanja v domu, vse do njihovega odhoda.

Postopek sprejema v dom

Vizija socialne službe je naravnana na uporabnika in njegove potrebe, predvsem k spoštovanju človekovega dostojanstva ter k spoštovanju osebnosti in zasebnosti stanovalcev. Cilj službe, ki ga lahko uresničujemo le s sodelovanjem z vsemi službami doma je, da uporabnikom pomagamo pri dvigu kvalitete življenja, da jim zagotavljamo razvoj in ohranjanje samostojnosti, da se trudimo, da aktivno preživijo svoj prosti čas in stremimo k temu, da spoštujemo in upoštevamo uporabnikov način življenja, njihove želje in interese.

Pomembno pri socialnem delu je tudi, da deluje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in da spoštuje Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

SKOK NA VSEBINO