ZAVEZANI K SKUPNEMU CILJU

Spoštovani,

Vodstvo doma se je že v letu 2014 odločilo, da se vključimo v izobraževanje, ki nas uči spremembe koncepta dela. Želimo si, da bi bile naše storitve naravnane na stanovalce in da bi stanovalci imeli občutek, da živijo doma in ne v ustanovi. Ni samo pomembno, da je storitev opravljena, še pomembneje je na kakšen način je opravljena. Izobraževanje nas uči, da smo v življenju naših stanovalcev gostje in ne gostitelji v naših ustanovah, kajti stanovalci se ne pridejo v dom zdravit temveč pridejo v dom živet.

Iz tega razloga se trudimo in se bomo še naprej trudili, da vpeljemo v dom vzdušje domače hiše, da se pri vsaki storitvi osredotočamo na stanovalca in njegove želje ter da pri izvajanju storitev izhajamo iz stanovalčeve biografije. Vpeljati želimo kulturo naravnano na ljudi.

Zavedamo se, da si nismo postavili lahkega cilja in tudi, da tega cilja ne moremo doseči čez noč. To je večletni proces, ki zahteva spremembo delovnih procesov, spremembo bivalnega okolja ter nadgradnjo medsebojnih odnosov.

Končni cilj vpeljevanja novih konceptov dela oziroma vpeljevanja nove kulture je zgraditi dom, v katerem se bodo dobro počutili tako zaposleni kot tudi stanovalci. Želimo si, da bi stanovalci resnično živeli med ljudmi, ki jih slišijo, čutijo in razumejo. Kar pa pomeni, da moramo velik poudarek dati tudi na zadovoljstvo zaposlenih. Osnovno vodilo namreč je, da lahko zadovoljstvo prenašaš naprej le, če si sam zadovoljen.

Naš cilj je torej znan in na eni izmed izobraževalnih delavnic, smo se k temu cilju tudi skupno zavezali, na kar nas vsakodnevno spominja lesena plaketa, ki jo zagledamo takoj ob vstopu v dom. Ponosni smo, da jo imamo, saj predstavlja mejnik in vodilo v delovanju Doma starejših občanov Trebnje.

SKOK NA VSEBINO