Javno zbiranje ponudb za izvajanje frizerskih in pedikerskih storitev – ponovitev objave

150 150 Dom starejših občanov Trebnje

Javno zbiranje ponudb za  izvajanje  frizerskih  in pedikerskih  storitev  za  stanovalce Doma starejših občanov Trebnje – ponovitev objave

Dom starejših občanov Trebnje ponovno objavlja Javno zbiranje ponudb za izvajanje frizerskih in pedikerskih storitev za potrebe stanovalcev.

Urnik izvajanja frizerskih in pedikerskih storitev: dvakrat tedensko, od ponedeljka do petka, v dopoldanskem času. Natančen obratovalni čas bo dogovorjen ob podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem. Oprema, ki se nahaja v prostoru: frizerski stol, umivalnik za lase, havba za sušenje  las, voziček za odlaganje, omara z ogledalom. Prostor za izvajanje frizerskih in pedikerskih storitev se nahaja v pritličju stavbe DSO Trebnje, Stari trg 63, v Trebnjem. Naročnik bo  upošteval  tudi  ponudbe, ki bodo  podane  samo za  frizerske ali  pedikerske  storitve

Frizerske in pedikerske storitve – javno zbiranje ponudb – II

Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba, s katero bo dogovorjen točen obratovalni čas ter povračilo obratovalnih stroškov. Merilo za izbiro izvajalca je višji popust na izhodiščno ceno storitev.

Možen je predhodni ogled prostora po predhodni najavi na tel. številko 051 400 701.

Ponudba mora vsebovati podatke ponudnika (naziv, naslov, kontaktno osebo) in višino ponujenega popusta na izhodiščno ceno storitev iz tabele, izraženo v %.

Vse zainteresirane, ki imajo registrirano opravljanje dejavnosti vabimo, da  do 29. 10. 2021 do 12. ure  oddajo ponudbo na naslov Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, z oznako: NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA IZVAJANJE FRIZERSKIH IN PEDIKERSKIH STORITEV.

Vljudno  vabljeni,

Petra Kušar Stojakovič, direktorica
Doma starejših občanov Trebnje

 

SKOK NA VSEBINO